I Forskar Grand Prix tävlar forskare i att göra den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på fyra minuter.

jury2015

Tävlingen Forskar Grand Prix har arrangerats i samband med vetenskapsfesten ForskarFredag sedan 2012. Den nationella finalen genomförs av Vetenskap & Allmänhet, VA och forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Reglerna är omarbetade efter en version av Norges Forsker Grand Prix, som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab vid Syddansk Universitet i Danmark.

Syfte och målgrupp

 • visa hur forskning kan förmedlas på ett begripligt, fängslande och inspirerande sätt
 • utveckla forskares förmåga till och värdering av att kommunicera om sin forskning
 • ge publiken en underhållande upplevelse, samtidigt som de får veta mer om forskning
 • ge forskningskommunikation högre status och uppmärksamhet
 • visa på bredden i svensk forskning

Målgrupp för tävlingen är den breda allmänheten, i första hand en vuxen publik som vill vara med om en spännande kvällsaktivitet.

Tävlingsupplägg

 • 5-9 deltagare får i en inledande rond 4 minuter på sig att på en scen presentera sin forskning för en jury och publik.
 • Därefter ger juryns tre medlemmar, som företräder akademi, media och scenkonst, sina kommentarer och feedback i positiv anda enbart om sina respektive områden samt sina poäng.
 • Presentationen bedöms av juryn utifrån framförande (scennärvaro, gestaltning), förståelse (upplägg, berättande, begriplighet) och forskning (vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod).
 • Efter att alla tävlande har framfört sin presentation görs en ”snabbrepris” där varje deltagare gör ett 30 sekunder långt inlägg varefter publiken ger sitt betyg till varje tävlande, alternativt röstar varje person i publiken på sin favorit.
 • Därefter följer någon form av mellanakt/paus medan juryns och publikens röster räknas samman.
 • En vinnare utses och hyllas!

Tävlande

De tävlande ska arbeta med forskning inom privat eller offentlig sektor i Sverige till exempel:

 • Högskolelärare, forskare eller personer som arbetar med att tillämpa vetenskap eller teknik
 • Forskarstudenter

Tävlingen är däremot inte öppen för den som arbetar professionellt med att kommunicera vetenskap, t.ex. informatörer, kommunikatörer, konstnärer som arbetar med vetenskapliga teman, Science center-personal, journalister, osv.

Presentationen

 • De tävlande ska utforma en presentation på max fyra minuter om sin forskning.
 • Tidtagningen måste vara noggrann och ingen tävlande får fortsätta sin presentation längre än maximalt tillåten tid.
 • Presentationen ska göras på svenska.
 • Presentationen får inte utformas av någon annan; en kommunikatör, kollega eller dylikt. De tävlande ska själva äga materialet men får ta stöd och hjälp av experter inom de olika områdena.
 • Det är tillåtet och välkommet att använda rekvisita.
 • Att använda presentationsverktyg som Powerpoint är tillåtet men rekommenderas inte. Eventuella bilder och ljudklipp som används måste vara upphovsrättsfria.
 • Deltagarna ska inför deltävlingarna erbjudas handledning/coaching i presentationsteknik av de lokala arrangörerna. Observera att detta moment är obligatoriskt för arrangörer och deltagare!

Bedömning och poängsättning

 • Juryn och publiken betygsätter varje tävlande enligt en lämplig skala utifrån röstningsmetod, till exempel där 1 är lägsta och 5 är högsta poäng.
 • Publikröstningen kan göras med hjälp av mentometerknappar, sms-röstning, poänglappar, etc. Resultatet visas inte för publiken.
 • Jurymedlemmarna visar skyltar med sina individuella poäng efter sin feedback efter varje presentation.
 • Publikens respektive juryns röster omvandlas till ett medelbetyg. De två medelbetygen läggs sedan samman för varje tävlande. Publikens röster ska räknas som 2/3 av totalpoängen och juryns som 1/3. Slutpoängen är dold för publiken.

Final

 • Under senhösten arrangeras en nationell final i Stockholm med samma tävlingsupplägg.
 • Deltagare i finalen är den med högst poäng från varje deltävling i landet.
 • Alla finalister erbjuds personlig coachning i presentationsteknik ca en månad före finalen. Coachen träffar samtliga finalister vid personligt möte. Samma coach hjälper finalisterna att finslipa sin presentation vid repetitionerna i Stockholm i anslutning till finalen.
 • Finalisterna samlas i Stockholm dagen före finalen för gemensam genomgång, middag, enskilda repetitioner på finalscenen och genrep.

Ladda ner reglerna här (pdf)