Ola Wallberg

FGP2014-Lund-Ola-Wallberg-940px

Med skogen i tanken

Jag forskar om hur vi på ett effektivt sätt kan tillverka bränsle till våra bilar från ved och halm.

Förr eller senare kommer oljan att ta slut. Vad skall vi använda för att driva våra bilar då? Ved och halm innehåller socker i form av cellulosa som bildas av växterna från koldioxid, vatten och solljus när de växer. Det sockret kan man använda för att jäsa till etanol, biogas eller någon annan alkohol. En fördel är också att vi inte skulle gräva upp en massa kol och olja ur marken och släppa ut det i atmosfären som koldioxid.

Mikroorganismerna som vi använder vill ha socker, inte cellulosa, som mat och råvaran måste därför först brytas ned till något som mikroorganismerna kan hantera. Vi måste också göra detta snabbt, effektivt och billigt eftersom bränslet som vi framställer ska konkurrera med olja som är väldigt billig.

Om man tänker på hur lång tid det tar för ett träd som fallit i skogen att brytas ned av mikroorganismer och sedan har målet att göra samma sak på mindre än en vecka, helst utan att det kostar något, så kan man tänka sig att det kan vara svårt. Men lösningen finns här. Med rätt kombination av tryck och temperatur och med smarta sätt att återvinna energi från processen kan vi faktiskt tillverka fordonsbränsle från skogen på ett effektivt sätt.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.chemeng.lth.se/pdu

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar