Alexander Flaig

Shaping sustainable markets

With our race to stop climate change, environmental pollution and resource depletion, many countries and much of research is focusing on developing and providing sustainable solutions.

However, despite promising and proven solutions, many solutions remain unused. And often you might hear or read that the problem is the market. More specifically, the lack or unattractiveness of a market.

But what is actually a market? If we look at research, we get some clues that help us describe a market. It is you, it is me, it is everyone that in some form is involved in selling, buying, using, producing, etc. a specific product or service.

But how do we get us all to actually start to buy, sell, produce, etc. a specific product/service? For this we need to understand how a market develops and how it can be shaped. Because once we know how to shape a market, we can ensure that sustainable solutions receive their sustainable market.

And this is what my research project focuses on. Understanding and providing actionable strategies on how to shape markets for sustainable solutions.

Contact

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

[email protected]


Yingwei Ouyang

Couples therapy for plastics (for the sake of our planet!)

With the climate crisis, we need more sustainable ways of meeting our energy demands. We hear a lot about solar cells and wind turbines… but these are not of much use if the energy they harness is lost before even reaching us! We need power cables that efficiently transport electricity, enabled by the insulating layer surrounding the cable wire. The insulation material should not only minimise the loss of electricity during transportation, but must also withstand the high temperatures in the cable!

Polyethylene (the plastic in plastic bags) is an almost perfect material, except it is too weak at the high cable temperatures. The material can be strengthened by adding another plastic that is harder to melt, like polypropylene (eg. in takeaway boxes). However, this only works if the two plastics mix well, which they don’t because they dislike each other. My research focuses on understanding and developing different ways of improving the relationship between the two plastics – with the goal of achieving the ideal insulation material for cables that transport electricity (to us) efficiently!

Contact:

Department of Chemistry and Chemical Engineering

[email protected]


Do you want to become Sweden’s best science communicator? Participate in the NÖRD contest!

Applications are now open for N.Ö.R.D., the online open heat of the Swedish Researchers’ Grand Prix 2020. In the Researchers’ Grand Prix, researchers in Sweden compete to present their research in as understandable, captivating and inspiring way possible in just four minutes. An expert jury together with the audience decide the winner. Läs mer


Vill du bli bäst i Sverige på att presentera din forskning? Delta i N.Ö.R.D!

I dag öppnar ansökningsperioden till N.Ö.R.D., den digitala deltävlingen i Forskar Grand Prix. I Forskar Grand Prix tävlar forskare i att presentera sin forskning så begripligt, fängslande och engagerande som möjligt på bara fyra minuter. Vinnaren koras av en expertjury tillsammans med publiken.

Läs mer


Här är N.Ö.R.D:arna som tar plats i finalen!

Sedan 2017 har två forskare varje år möjligheten att göra finalisterna från deltävlingarna sällskap genom den öppna onlinansökan N.Ö.R.D. (Nationell Öppen Rikstäckande Deltävling). Nu har årets N.Ö.R.D:ar utsetts: Frida Lygnegård från Högskolan i Jönköping och Oliver Konzock från Chalmers Teknologiska Högskola!

Läs mer


Oliver Konzock

 How can yeast save the rainforest?

The world population is growing and so is the demand for food oils such as palm oil. To cover those demands vast areas of rainforest are being destroyed every year to make space for monocultures. Unique ecosystems are vanishing, and entire species are being threatened with extinction.

But there is hope – yeast! By applying a variety of biotechnological tools, it is possible to engineer yeast to produce food oil equivalents. With its help, the demand for food oil could be covered in a more sustainable way.

 Hur kan jäst rädda regnskogen?

I takt med att världens befolkning växer så ökar även efterfrågan på matoljor såsom palmolja. För att möta denna efterfrågan huggs varje år stora områden av regnskog ner för att göra rum för monokulturer där man bara odlar en enda växt – oljepalmen. Resultatet är att unika ekosystem försvinner och arter hotas av utrotning.

Men det finns hopp, nämligen jäst! Genom bioteknologi kan man modifiera jäst att producera matoljesubstitut. Med jästens hjälp kan alltså efterfrågan på matolja mötas på ett mer hållbart sätt.

Contact:

Doctoral Student at Systems Biology/Biology and Biological Engineering, Chalmers University of Technology

[email protected]


Frida Lygnegård

Vad påverkar ungdomars delaktighet?

Att vara delaktig i vardagliga situationer ger möjlighet att skapa färdigheter som är viktiga senare i livet. Upplevelsen av delaktighet handlar inte bara om att vara fysiskt närvarande i en situation utan också om hur personen upplever situationen. För att kunna beskriva denna upplevelse måste ungdomarnas egna åsikter inkluderas och därmed måste också metoderna för datainsamling anpassas så att ungdomar kan svara på frågor utifrån sina olika förutsättningar. I min avhandling beskriver jag hur ungdomar som följer grund- och grundsärskolans läroplan skattar sin delaktighet i aktiviteter i och utanför skolan och vad som påverkar deras upplevelse av delaktighet. 

Kontakt

Frida Lygnegård,

Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan, Jönköping University

[email protected]

Personalsida, Jönköping University:

https://ju.se/personinfo.html?sign=LyFr