Micael Waldenborg

Det brustna kvinnohjärtat

mikael-waldenborg-940px

Ultraljud är ett viktigt instrument inom medicin, inte minst vid diagnostik av hjärtats funktion då tekniken ger bildinformation i realtid.

I mitt arbete fokuserar vi på en typ av hjärtmuskelsjukdom som går under namnet ”Takotsubo” – vilken i folkmun brukar kallas ”det brustna hjärta syndromet”. Sjukdomen är relativt ovanlig och dess karaktär gör att patienterna, oftast äldre kvinnor, ibland kan vara svåra att identifiera. Sjukdomen liknar hjärtinfarkt i akut skede, men ter sig annorlunda över tid varvid uppföljning och behandling inte behöver vara lika omfattande. Med hjälp av ultraljud vill vi hitta karaktäristika för denna patientgrupp.

Genom att öka vetskapen om dessa patienter, kan vi bli säkrare på att hitta och diagnostisera ”brustna hjärtan” med hjälp av ultraljud. Det är viktigt för att alla patienter ska få rätt diagnos och optimal behandling.


Lägg till en kommentar