Mia Ericson

Alkohol – belöning – beroende, när går det snett?

mia-ericson-940px

Att dricka ett glas vin till en måltid är en socialt accepterad vana i många länder i världen. Vi talar ofta om alkoholens positiva egenskaper och vi beskriver gärna oss själva som lite gladare och mer sociala efter ett glas vin. Men, när vanan blir en ovana och övergår i en beroendesjukdom talar vi inte längre om alkoholkonsumtionen med positiva ord. Ofta talas det inte om sjukdomen alls, en av våra stora folksjukdomar sopas gärna under mattan.

Vi vet idag inte varför man blir beroende av alkohol. Man vet att en del individer har en ökad risk för att hamna i ett alkoholmissbruk men exakt vad det är som ligger bakom detta vet vi inte. För att förstå hur alkohol kan ge upphov till ett beroende måste vi först förstå hur denna lilla molekyl påverkar olika processer i hjärnan och ute i kroppen.

I hjärnan finns det ett område som benämns belöningssystemet, det är till för att ge oss en liten naturlig belöning när vi gör något som är bra för vår överlevnad så som att äta, dricka och fortplanta oss. Men, alkohol, droger och ett antal olika beteenden kan också påverka belöningssystemet, och de gör det då starkare än de naturliga belöningarna. När övergår alkohol från att ge en belöning till att orsaka ett beroende? Det vet vi inte ännu, men i vår forskningsgrupp tror vi att om vi lär oss om de mekanismer som är involverade i utvecklingen av beroende så kan vi på sikt framställa bättre läkemedel som lindrar, eller kanske till och med botar, sjukdomen. Vi gör vårt bästa för att minska det enorma lidande som går hand i hand med beroendesjukdomarna.


Lägg till en kommentar