Martin Grander

Martin-Grander

Till allmän nytta?

Jag är lärare och forskare inom Urbana studier på Malmö högskola. Jag oroas över de ökade sociala klyftor vi ser i våra städer. En viktig orsak till de ökade klyftorna är hur bostadsmarknaden har förändrats över tid, och det forskar jag om.

Min forskning handlar om allmännyttan, våra kommunala bostadsbolag, och deras betydelse på den svenska bostadsmarknaden. Jag undersöker hur de allmännyttiga bostadsbolagen hanterar balansgången mellan sitt samhällsansvar – att bidra med goda bostäder för alla – och ökade krav på att vara affärsmässiga. Allmännyttan har traditionellt varit det kanske främsta verktyget för att skapa en bostadsmarknad där alla har tillträde. Idag ser vi att det är många som hamnar utanför bostadsmarknaden. Vad innebär ökade krav på finansiell vinst för allmännyttan och vilka konsekvenser får det för den socialt hållbara samhällsutvecklingen? Hur uppfyller allmännyttan sitt uppdrag att bidra till ett samhälle där det finns goda bostäder för alla? Är den – och kan den vara fortsatt vara – till allmän nytta?

Kontaktuppgifter:
Malmö högskola
Institutionen för Urbana Studier
[email protected]
http://forskning.mah.se/id/lumaer

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar