Marita Cronqvist

FGP2014-Boras-Marita-Cronqvist-940px
 

Lärarstudentens yrkesetik

Jag forskar om lärarstudenters erfarenheter och lärande av yrkesetik. 

Min forskning handlar om yrkesetik och jag undersöker vad begreppet innebär för lärarstudenter och på vilket sätt de lär sig yrkesetik under utbildningen. I varje möte mellan pedagog och barn är etiken närvarande och genomsyrar situationen men ändå diskuteras den sällan, visar tidigare forskning. Dessutom visar forskningen att pedagoger ofta tar beslut om moraliska frågor på ett slumpmässigt sätt och inte relaterar till vetenskap eller beprövad erfarenhet. Begreppet yrkesetik används endast undantagsvis i styrdokument för förskola/skola och för lärarutbildning. När det används framgår det inte vad som läggs in i begreppet utan betydelsen är underförstådd. Problematiken med att etiken alltid har betydelse för undervisningen men att den inte uttrycks tydligt eller diskuteras motiverar denna studie om hur den hanteras inom en utbildning. Förtydligandet av begreppet yrkesetik kan stimulera samtal kring hur den uttrycks i verksamheten, vilket gynnar lärarutbildningen.

Jag är antagen som doktorand vid Göteborgs universitet och finansieras av Högskolan i Borås där jag arbetar som lärarutbildare.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar