Maria Ehn

Maria Ehn.

Förebygg fallolyckor med digital teknik

Varje år dör närmare 1 000 personer som är 65 år eller äldre på grund av fallolyckor. Min forskning handlar om hur digital teknik kan hjälpa personer som är 65 år och äldre att röra på sig mer, bli starkare och få bättre balans. För genom balans- och styrketräning kan fallolyckorna minska.

Tillsammans med andra forskare undersöker jag på vilket sätt 65-plussarna vill bli hjälpta av tekniken och hur den behöver fungera för att vara motiverande och användbar. Baserat på vår forskning utvecklas teknik som personer som är 65 år och äldre får testa i olika faser av framtagningen. Vi samarbetar med kommuner, landsting och företag som utvecklar tekniken.

Kontakt:

Mälardalens högskola
www.mdh.se

[email protected]


Lägg till en kommentar