Manne Gerell

Varför brinner bara vissa bostadsområden?

manne-gerell-940px

Manne Gerell forskar om varför det är mer brott på vissa platser än på andra

FORSKAR OM VARFÖR DET ÄR MER BROTT PÅ VISSA PLATSER ÄN PÅ ANDRA.

Den del av en stad där absolut flest brott begås är stadens centrum. Samtidigt kan nyheterna förmedla en bild av miljonprogramsområden i storstäder som farliga och otrygga platser. Vilken är då den sanna bilden? Eller är båda bilderna sanna på sitt sätt? Inom geografisk kriminologi studerar vi frågor om var brott begås, varför de begås på just dessa platser och vilken effekt det kan få.

En faktor som bidrar till bilden av farliga miljonprogramsområden är de anlagda bränder som det ofta rapporteras om. Brinnande bilar och brinnande skolor. Anlagda bränder är också ett fenomen som är mindre knutet till städers centrum än många andra brottstyper. I min forskning har jag fokuserat på att förklara var det sker mycket anlagda bränder och varför. Jag har kartlagt anlagda bränder, jämfört det med förekomst av klotter och skadegörelse, och sedan försökt förklara det utifrån en enkät kompletterad med intervjuer och statistik.

Kontakt:
Doktorand vid Institutionen för Kriminologi
Fakulteten för Hälsa och Samhälle
+46 (0) 40 665 81 25


Lägg till en kommentar