Malin Picha Edwardsson

Malin Picha Edwardsson_FGP Stockholm

Hur miljösmart är framtiden?

Kommer papperstidningen att försvinna om några år? Och hur ska vi då konsumera medier? Vad händer med vår miljö om hela medielandskapet förändras i framtiden? 

Jag är medieteknikforskare och tittar på vilken miljöpåverkan framtidens medier kan tänkas ha.

Kontaktuppgifter:

Malin Picha Edwardsson
Kungliga tekniska högskolan, KTH
[email protected]

Pressbild 


Lägg till en kommentar