Malin Jakobsson

CC BY Foto: Therése Andersson

Ungdomars sömn – vi måste göra något!

Vi kan se en alarmerande ökning av sömnsvårigheter hos unga. Ökad stress i skolan, upplevelser av ökade krav i samhället och en accelererande användning av IT och media tros bidra.

Några få nätters för lite sömn ger inga bestående skador, men det ger en tillfälligt nedsatt inlärningsförmåga, nedsatt problemlösningsförmåga, nedsatt minne och nedsatt koncentrationsförmåga. Alla dessa förmågor är viktiga för det dagliga arbetet i skolan. Ihållande sömnsvårigheter kan leda till hyperaktivitet, sämre skolprestationer, lägre betyg samt ökad risk för depression och ångest. I förlängningen även nedsatt immunförsvar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och fetma.

För att utveckla det hälsofrämjande arbetet kring sömnen behövs ytterligare kunskap. Framförallt kunskap som baseras på ungdomarnas egna upplevelser och berättelser om sömnen. Mitt forskningsprojekt förväntas ge bättre kunskap om ungdomars sömn och hälsa, och därmed skapa en grund för elevhälsa, skola, föräldrar, samhället och ungdomarna själva i arbetet med att främja och stödja hälsan.

Kontakt

Högskolan i Borås
[email protected]

https://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Forskare/Jakobsson-Malin/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar