Magnus Hagiwara

hagiwara_WEBB

Hot mot patientsäkerheten är ett stort problem i all sjukvård. När det gäller ambulanssjukvård vet vi väldigt lite om riskerna då inga större kartläggningar har gjorts.

De få studier som finns pekar på att misstag i bedömningen av den akut sjuke eller skadade patienten är ett stort hot mot patientsäkerheten. Jag vill med min forskning ta reda på vilka hot mot patientsäkerheten som finns i ambulanssjukvården samt ta reda på om ambulanspersonal bedömer patienter på ett säkert sätt.

Kontaktuppgifter:
Högskolan i Borås
Vårdvetenskap
[email protected]
www.hb.se/Forskning/Forskare/Hagiwara-Magnus/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar