Lisa Hellström

Vuxen i ungdomarnas värld

Jag forskar om Forskar om mobbning bland barn och unga och kopplingen till psykisk ohälsa.

Tidigt i min forskning såg jag att vi fick olika bilder av ungdomars erfarenheter av mobbning beroende på vilka frågor vi ställde. Jag har använt både enkäter och gjort intervjuer för att förstå ungdomars upplevelse av och syn på mobbning. Mina undersökningar visar att det ligger mycket skam i att erkänna sig själv som mobbad. Samtidigt mår många som blir utsatta i skolan väldigt dåligt. Nästan hälften av ungdomarna i min studie uppger att de inte har berättat för någon att de blivit utsatta för mobbning. Vilket betyder att det är ett stort mörkertal. Skammen och oförståelsen från vuxenvärlden gör att många utsatta håller sina upplevelser för sig själv, speciellt pojkar. Då skämtar man hellre bort det istället för att visa sig svag.

En förutsättning för att vuxna ska kunna vara behjälpliga och få kännedom om mobbning är att våra barn och unga ska vilja och våga berätta. Och för att få denna kännedom behövs det att vi belyser vardagen ur ungdomarnas ögon – för att skapa förståelse för hur vi vuxna hur kan möta dem i deras värld.

Kontakt:

Malmö högskola
Fakulteten för lärande och samhälle
[email protected]
http://forskning.mah.se/id/af3678

Ladda ner pressbild här.

 


Lägg till en kommentar