Lina Palmér

Är amning enbart biologi eller kultur? Nej så enkelt är det inte. Amning är existens.

Jag forskar om kvinnor, bröst och amning. Jag ställer frågor som: Vad innebär amning för kvinnor? Vad betyder det för kvinnor när det är svårt att amma? Amningsrädsla – finns det och vad innebär det? Och hur kan existensfilosofisk och feministisk teori hjälpa mig att förstå amningens existentiella dimensioner?

Jag studerar amning utifrån kvinnors perspektiv med utgångspunkt i ämnet vårdvetenskap. Min forskning tar sitt vetenskapsteoretiska avstamp i en livsvärldsteoretisk ansats med kvinnors amningsberättelser som grund. Min forskning visar att amning är ett komplext fenomen som är mer än enbart en biologisk anpassning eller en kulturell företeelse. Amning berör och väcker existentiella aspekter av att vara kvinna och mamma, både när den är välfungerande och svår. Min forskning lyfter fram amning som en existentiell företeelse som har betydelse för moderskapet. I amningsrelationen finns en sårbarhet och ett ömsesidigt beroende som har en kraftfull existentiell potential för mamman och barnet. Med feministiska glasögon belyser jag hur kvinnor som vill amma är utsatta för amningsförtryck och att amning bör förstås som en kvinnas rättighet i stället för skyldighet.

Kontakt:

Högskoaln i Borås
Vårdvetenskap
[email protected]
http://www.hb.se/Forskning/Forskare/Palmer-Lina/#presentation

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar