Kristina Rydell-Törmänen

Hur kommunicerar de celler som skadas med andra celler i lungan vid skador och efterföljande ärrbildning?

kristina-rydell-tormanen-940px

Vi är alla bekanta med hur ett småsår läker, hur det bildas ett litet ärr efteråt, och hur ärret blir större ju mer omfattande skadan är, eller om man skadar sig upprepade gånger. Samma sak kan ske i våra lungor, där skadan antingen kan komma utifrån (t.ex. asbest eller cigarettrök) eller inifrån (exempelvis vid autoimmuna sjukdomar). Min forskning syftar till att förstå hur de celler som skadas kommunicerar med andra celler i lungan vid skadeprocesser och efterföljande ärrbildning, samt försöka dechiffrera deras gemensamma språk.


Lägg till en kommentar