Krister Håkansson

Krister Håkansson_940x570

Livsstil och Hjärnhälsa

Jag undervisar och forskar i psykologi vid Linnéuniversitetet och håller även på med en avhandling i Medicinsk Vetenskap vid Karolinska Institutet.

Avhandlingen handlar om hur psykologiska och sociala faktorer tidigare i livet påverkar risken att drabbas av demens när man blir äldre, t ex om det är någon skillnad om man lever ensam eller tillsammans med någon. I en annan studie har vi tittat på hur ensamhet och känslor av ensamhet mitt i livet påverkar risken för demens och Alzheimers sjukdom.

Den senaste undersökningen är ett experiment där vi jämfört hur olika aktiviteter påverkar halterna av ett visst protein som är viktigt för hjärnförändringar som uppstår när man lär sig saker. Proteinet kallas ”brain-derived neurotrophic factor”, förkortat BDNF. Vi har jämfört hur fysisk motion, minnesträning och mindfulness påverkar detta protein hos 19 frivilliga äldre personer i växjötrakten.

Kontaktuppgifter

Krister Håkansson
Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet
[email protected]
http://lnu.se/personal/krister.hakansson


Lägg till en kommentar