Forskar Grand Prix är en nationell tävling där forskare tävlar om vem som gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen som möjligt på fyra minuter. En jury utser vinnaren tillsammans med publiken. Tävlingen samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2012 och är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag.

Forskar Grand Prix arrangeras i Sverige av föreningen Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden FormasForteVinnova och Vetenskapsrådet. Deltävlingarna anordnas av l

okala och regionala arrangörer som en del av den vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Vinnarna från varje regional tävling möts i en nationell final i Stockholm i november.

Viktiga utgångspunkter:

• Forskar Grand Prix är en tävling i det bästa sättet att presentera och kommunicera forskning, inte om det

bästa forskningsprojektet.

• Alla deltagare får inspirerande coachning i presentationsteknik och berättande, som är användbar i deras vidare karriär.

• Forskarna ska bli medvetna om vad som krävs för att kommunicera effektivt med omvärlden och att framträda inför en stor publik.

• Deltagarna ska komma från olika forskningsmiljöer och får genom tävlingen ökad möjlighet till tvärvetenskapliga samarbeten.

• Genom det underhållande konceptet kan nya/andra målgrupper nås än de vanligen intresserade av vetenskap och forskning.

Information in English