Forskar Grand Prix är en nationell tävling där forskare tävlar om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på mycket kort tid. Presentationen ska vara så fängslande, inspirerande och pedagogisk som möjligt. En expertjury och publiken bedömer insatserna och utser tillsammans en vinnare. Tävlingen ägde rum första gången hösten 2012 och går av stapeln för sjunde året 2018.

fgp2013-final

Forskar Grand Prix arrangeras i Sverige av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden FormasForteVinnova och Vetenskapsrådet. Deltävlingarna anordnas av en rad lokala arrangörer som en del av den vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Vinnarna från varje regional tävling möts i en nationell final i Stockholm i november.

Tävlingen är en bearbetad version av Norges Forsker Grand Prix, som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab vid Syddansk Universitet i Danmark. Regler hittar ni här.

TÄVLINGENS SYFTE

  • Forskar Grand Prix är en tävling i det bästa sättet att presentera och kommunicera, inte det bästa forskningsprojektet.
  • Målet är att ge forskningskommunikation högre status och mer uppmärksamhet, men även att visa på bredden i svensk forskning.
  • Publiken får en annorlunda och rolig upplevelse, och närkontakt med forskare.
  • Tävlingen tydliggör hur viktigt det är att kunna formulera sig lättförståeligt om något man har forskat om i flera år – och hur svårt men engagerande det kan vara!
  • Vinnaren blir hyllad och organisationen hon eller han är verksam vid får också ära.
  • Alla deltagare får inspirerande coachning i presentationsteknik och berättande, som kommer att vara användbar i deras fortsatta karriär.
  • Forskarna blir medvetna om vad som krävs för att kommunicera effektivt med omvärlden. De ska berätta en kort historia med inledning, klimax och avslutning. Berättelsen ska handla om deras forskning och vara begriplig för någon som inte vet något om ämnet sedan tidigare. Sist men inte minst: De ska klara att framträda inför en stor publik. Deltagarna kommer från olika forskningsmiljöer och får genom tävlingen dessutom ökade möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten.
  • Genom det underhållande konceptet kan andra målgrupper än de som vanligtvis är intresserade av forskning nås.


Läs gärna intervjuerna med tidigare års vinnare: