Katarina Michnik

FGP2014-Boras-Katarina-Michnik-940px
 

Säkert? Hobbyryttares användning av sociala medier

Jag forskar om information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet vid Högskolan i Borås

Tillsammans med sex andra forskare ingår jag i projektet ”Hobbyryttare och sociala medier – information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet”. Ridning och hästhantering kan vara riskfyllt, varje år sker många olyckor. Frågan om säkerhet är därför ständigt aktuell. I takt med de sociala mediernas frammarsch, används dessa flitigt för att ställa och svara på frågor som har med just ryttarens och hästens säkerhet att göra. I det pågående projektet är vi bland annat intresserade av studera vad denna information innehåller och på vilka sätt den eftersöks och förmedlas.

Jag arbetar som doktorand vid Bibliotekshögkolan, Högskolan i Borås. I mitt doktorandprojekt studerar jag folkbibliotek, mer konkret hur bibliotekschefer beskriver folkbibliotek, folkbibliotekens omgivningar och de förväntningar som ställs på folkbibliotek.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar