Karl Palmås

Hur kvävets föreningsliv påverkar makt och rikedom

karl_palmas-940px

Karl Palmås forskar om samhällsförändringar drivna av innovation och entreprenörskap.

Den industriella utvecklingen har rubbat cirkulationen av kväve – i luften, jorden och oss själva. Forskare menar att bara genom en kraftig sänkning av kvävet i jordbruket kan vi rädda klimatet. Samtidigt är produktionen av konstgödsel varit central för att öka matproduktionen i världen. Innovation och entreprenörskap lyfts ofta fram som det som skall möjliggöra att vi inte ska tvingas välja mellan mat och klimat. Därför har jag följt olika aktörer som arbetar för att minska användningen av konstgödsel. Genom att spåra kväveföreningarnas väg genom samhället har jag kunnat se hur såväl makt som rikedom förutsätter en slags förhandling med dessa kraftfulla och motsträviga molekyler. Vi måste förstå innovationens och entreprenörskapets villkor på nya vis om vi inte ska förlora den stora kampen om klimatet.

Kontakt:
031- 772 8345
Docent på Institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation


Lägg till en kommentar