Karin Bergman

Karin Bergman. Foto: Mälardalens högskola.

Elevers uppfattningar om det förflutna berättar också något om dagens samhälle

Historiekultur är vår gemensamma uppfattning om det förflutna. Genom intervjuer med elvaåriga elever har jag undersökt delar av denna vår gemensamma historiekultur.

En sak som blir tydlig i elevernas historiekultur är att kvinnor fortfarande är osynliga i det förflutna och att undervisningen förstärker könsroller. Det förflutna i elevernas uppfattning är enbart manligt. Könsroller med aktiva, våldsamma män och passiva kvinnor förstärks i elevernas historiekultur. Historiekultur går dock att omskapa. Genom att ge kvinnor lika stort utrymme som män i undervisningen och även utanför klassrummet kan könsroller förändras.

Genom att få kunskap om elevernas historiekultur som är en del av samhällets historiekultur får vi insikt i vår delade historiekultur, med den kunskapen kan vi också förändra vår historiekultur och därmed vår nutid och framtid.

Kontakt:

Mälardalens högskola, lektor i didaktik.

Min personalsida.

[email protected]


Lägg till en kommentar