Jon Edman Wallér

Jon Edman Wallér. Foto: Högskolan i Borås.

Var tionde patient blir sjuk på sjukhus – så kan vi stoppa infektionerna

Omkring var tionde patient som hamnar på sjukhus drabbas av infektioner. Det leder till längre vårdtider, ökade kostnader och framför allt onödigt lidande för patienten. En av de vanligaste infektionerna orsakas av en bakterie som ger inflammation i tarmen, ofta efter antibiotikabehandling. Bakterien kan spridas i form av sporer, som är som små tåliga bakteriefrön som överlever nästan allt.

Min forskning handlar om hur man kan förhindra att dessa infektioner uppstår. Ett sätt är att använda antibiotika som är mer skonsamma mot den egna tarmfloran, ett annat är att så tidigt som möjligt upptäcka när patienter smittar varandra.

Kontakt:

ST-läkare på Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus

Doktorand vid Göteborgs universitet


Lägg till en kommentar