Johanna Törnquist Krasemann

Johanna_T_Webb

Strategier för bättre flyt i tågtrafiken

Jag är docent i datavetenskap och arbetar med tillämpningar inom transport- och trafikområdet.

Merparten av forskningen sker tillsammans med Trafikverket och fokuserar på utveckling och demonstration av matematiskt beräkningsstöd för tågtrafikledning och -planering. Forskningen ska ge alternativa förslag på hur tågtrafiken ska kunna omplaneras och vilka konsekvenser det får för resenärer, godsoperatörer och för trafiksystemet som helhet.

Kontaktuppgifter:
Blekinge Tekniska Högskola
Datavetenskap
[email protected]


Lägg till en kommentar