Johanna Tell

Johanna Tell Blekinge

Barnhälsovården på webben

Jag är doktorand inom forskningsområdet Tillämpad Hälsoteknik men också sjuksköterska med en brinnande övertygelse om att varje barn i Sverige har rätt till en jämlik och rättvis barnhälsovård av god kvalitet!

Idag finns stora skillnader i barnhälsovårdens utbud beroende på var barnet bor. Olika insatser har genomförts för att skapa en likvärdighet, som att ta fram ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram och publicera detta tillsammans med bland annat kunskapsunderlag och metodhandledning på en webbaserad rikshandbok för barnhälsovård www.rikshandboken-bhv.se.

Informationen på denna webbsida ska hållas uppdaterad med ny kunskap och gällande riktlinjer inom området. Genom att webbsidan används i hela Sverige är målet att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård av god kvalitet.

I min forskning undersöker jag hur denna webbaserade rikshandbok används, vilka faktorer som påverkar användandet och hur webbsidan kan utvecklas för att möta behovet hos sjuksköterskor inom barnhälsovården.

Kontaktuppgifter
Johanna Tell
Blekinge Tekniska Högskola
[email protected]


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Sex forskare klara för final - Forskar Grand Prix |

    […] Johanna Tell Barnhälsovården på webben […]

    Svara