Johan Brännmark

johan-brannmark-940px

Förväntningar som begränsningar

Se Johans presentation från Forskar Grand Prix-finalen 2016!

Jag forskar om värden och normer inom praktisk filosofi och mänskliga rättigheter. Min forskning faller för närvarande inom tre områden: meta-normativ teori, medicinsk etik och social ontologi. 

Min presentation kommer att vara om social ontologi, som handlar om kopplingen mellan de förväntningar vi har på varandra och de normer som formar våra möjligheter att leva olika sorters liv. Framför allt tittar jag på hur förväntningar kan begränsa oss och göra det svårare att utnyttja den frihet som vi i princip har när vi lever i ett liberalt samhälle. Jag kommer att prata om hur det kan finnas sexism utan att det finns sexister och rasism utan att det finns rasister, men också om varför det egentligen kanske vore bättre om vi inte pratade så mycket i termer av sexism och rasism utan i termer av ofrihet, ojämlikhet och orättvisa i de sätt på vilka vi begränsas av våra egna och andras förväntningar.

Kontaktuppgifter:
Malmö högskola
Kultur och samhälle
[email protected] 
http://forskning.mah.se/id/ksjobr

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. De förbereder sig för final i Forskar Grand Prix - Forskar Grand Prix |

    […] korade Johan Brännmark som vinnare med presentationen om ”Förväntningar som begränsningar”. Stockholms deltävling […]

    Svara