Jing Li

Drick inte grönt vatten

Jag kom till Sverige från Kina 2009 för att studera Teknisk Vattenresurslära. Idag forskar jag inom vattenteknik. Jag utvecklar metoder för att ta hand om cyanobakterier och cyanotoxiner i råvatten för dricksvattenförsörjning. Jag jobbar också med Vattenpportalen som driver nya innovativa vattenforskningsprojekt.

Kontakt:

Lunds tekniska högskola
Teknisk Vattenresurslära
[email protected]
http://www.swedenwaterresearch.se/author/jing-li/

 

 


Lägg till en kommentar