Henrik Sternberg

Sternberg_WEBB

Hur vet vi vad som händer på våra vägar?

Jag forskar om hur godstransporter kan bli miljömässigt och socialt mer hållbara.

För att transporterna skall kunna bli bättre jobbar jag med Facebook för att organisera tusentals frivilliga som hjälper till att med smartphones kartlägga hur lastbilar kör på våra vägar. Underlaget använder jag till att hjälpa forskare, myndigheter och företag att planera nya regler och hur deras transporter skall gå till.

Kontaktuppgiftger:
Lunds universitet
Institutionen för service management och tjänstevetenskap
[email protected]
http://www.lu.se/lucat/user/21e91a8b349174cc52a0a5fe36d3db75

Ladda ner pressbild här
 


Lägg till en kommentar