Helene Wilhelmson

FGP2014-Lund-Helene-Wilhelmson-940px

Livet, döden och däremellan

Jag är osteolog vid Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia och forskar på hur man kan använda den kunskap om forntida människor och samhällen som man kan få genom att studera skelett.

Hela livet lagras information om människors liv, och i enstaka fall om deras död, i skelettet. Man kan få fram denna information på många olika sätt, bland annat genom att göra kemiska analyser som visar var man vuxit upp och vad man brukade äta, eller med digital teknik. Även hälsa, sjukdomar, vanor, ovanor och våra sociala roller lämnar spår i benen. Min forskning går ut på att knyta ihop de många olika typerna av metoder och vetenskapsinriktningar som kan användas för att studera livsöden för att bättre förstå forntida människors liv. Genom att komma närmare hur livet var förr får vi nya möjligheter att försöka förstå oss själva och vår egen tid i ett större perspektiv också.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.ark.lu.se/

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar