Helena Nilsson

Forskar om kemikaliesamhället

helena-nilsson-940px

Hur farligt är det egentligen att valla skidor? Ja, det har jag tagit reda på. Skidvalla innehåller nämligen mycket höga halter av det fluorerade miljögiftet PFOA. Jag upptäckte att proffsvallare har upp till 500 gånger högre halter av miljögiftet i sitt blod än vanliga befolkningen. Den här kunskapen är också viktig i ett större perspektiv än bara skidvalla, eftersom alla människor i hela världen utsätts för PFOA som finns som restprodukt i mat vi äter, vatten vi dricker, luften vi andas och i en mängd av de produkter vi använder i vårt dagliga liv i kemikaliesamhället.


Lägg till en kommentar