Hatice Zora

Samspel i hjärnan mellan språk och melodi

Vår genetiska mottaglighet för melodisk ljud exemplifieras av hur vi anpassar oss när vi pratar till spädbarn. Mödrar kommunicerar mer melodiskt och utan att nödvändigtvis använda riktiga ord när de riktar sig till barnet. Denna tidiga mor-spädbarnskommunikation bygger på språkmelodi, som också kallas prosodi. Prosodi är en viktig mekanism inte bara för språkinlärning utan också för informations- och kommunikationsflöde. Prosodi spelar exempelvis en viktig roll för taluppfattning och taligenkänning samt för specifika talhandlingar. För att utforska neurologiska banden mellan språk och prosodi är det nödvändigt att följa och registrera hjärnaktivitet i realtid. I min forskning använder jag elektroencefalografi (EEG), en elektrofysiologisk teknik som mäter elektrisk aktivitet i hjärnan med millisekundsprecision, för att utforska om och hur prosodi påverkar hjärnans bearbetning av betydelser hos ord och deras möjliga avledningar.

Jag är språkforskare och i min forskning tittar jag på vilka typer av akustisk information som finns representerade i människans långtidsminne och hur hjärnan använder denna typ av information för talkommunikation. Jag undersöker särskilt om och hur språkmelodin inverkar på talförståelsen och hur språkspecifik denna inverkan är.

Kontakt:

Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik
[email protected]
www.ling.su.se/hatice.zora

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar