Hannu Larsson

IT-pussel för ett hållbart samhälle

hannu-larsson-940px

Myndigheter, landsting och kommuner har under en lång tid använt IT och internet för att förbättra sin verksamhet genom att minska kostnader, tillhandahåla bättre service till medborgare och göra verksamheten mer miljövänlig.

Det finns alltså en stor tilltro till att teknik ska kunna göra offentlig verksamhet billigare, snabbare och bättre, men att nå det målet är lång ifrån lätt. En av de stora svårigheterna är att komma överens mellan flera olika organisationer om vad det egentligen är som ska göras och hur – som att försöka lägga pussel tillsammans.

Genom att intervjua personer som på olika sätt arbetar med att planera hur IT ska användas för att förbättra offentlig verksamhet så bidrar min forskning med en förståelse för svårigheterna i att bygga upp ett digitaliserat Sverige. Min forskning hjälper på så vis till med att lägga detta stora och komplexa pussel.


Lägg till en kommentar