Hanife Rexhepi

CC – BY Foto: Högskolan i Skövde

Sagan om din patientjournal

För många invånare är det självklart att köpa en resa eller beställa varor på nätet, men när det gäller sjukvården är det fortfarande fax och telefon som gäller. Det finns ett starkt politiskt tryck för att effektivisera vården med hjälp av digitalisering och visionen är att på sikt göra det möjligt för patienter att nå all information om sin vård via nätet. Ett exempel på en sådan vision är patientens möjlighet att läsa sin journal via nätet, vilket har möts av kraftig kritik bland läkare.

Många läkare ifrågasätter betydelsen av nätjournaler och känner ökad oro för sina patienter. Patienterna däremot tycker att det är en självklarhet att man i en modern sjukvård själv ska kunna bestämma över sin patientjournal.

Som forskare studerar jag införandet av digital tjänster i vården (som t.ex. journal via nätet) och hur det påverkar mötet mellan vårdpersonal och patienter. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om effekterna är avgörande för en god och säker vård.

Kontakt

Högskolan i Skövde
Institutionen för informationsteknologi
[email protected]

https://www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/hanife_rexhepi/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar