Fredrik Ahlgren

fredrikahlgren_940x570

Finlandsfärjorna eldar för kråkorna

Visste du att närmare 90 % av världens transporter sker till sjöss och att fartyg oftast är det mest miljömedvetna transportsättet? Men de flesta fartyg drivs av tjockolja utan rökgasrening – tjockolja som är bland de smutsigaste bränslen som finns att tillgå.

Transportsektorn ökar ännu snabbare än den totala ekonomin och vi är i stort behov av hållbara transportlösningar. Ett fartyg är som ett litet samhälle i miniatyr och det finns en enorm potential att göra energianvändningen ombord än mer effektiv. Ny teknik för att ta tillvara på spillvärme är en mycket effektiv lösning för att direkt göra förändring.

Jag har genomfört en studie på ett kryssningsfartyg mellan Stockholm och Mariehamn och resultaten är slående – närmare en femtedel av elproduktionen ombord skulle gå att ersätta med befintlig avgasvärme som idag endast eldas för kråkorna.

Jag är doktorand och forskar inom ämnet sjöfartsvetenskap med inriktning energieffektivisering av fartyg. Jag är sjöingenjör samt sjöofficer och har sedan tidigare utbildad på studenter på Sjöfartshögskola och seglat både ubåtar och ytstridsfartyg.

Kontaktuppgifter
Fredrik Ahlgren
Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan
[email protected]
http://lnu.se/personal/fredrik.ahlgren


Lägg till en kommentar