Lawrence Henesey

Dr. Lawrence Henesey. Photo: Private.

Distributed Artificial Intelligence Planning with Blockchain in Logistics

The work is based on applying converging and current technologies from Multi Agent Systems (Distributed Artificial Intelligence) using BlockChains for improved efficiency and optimization amongst many actors in a logistics chain. The problem with MOOP (Multi Optimization Objective Problems) is that it is very difficult to solve due to complexity. My research offers one possible solution to consider and is being exploited in various research projects, such as Connect2SmallPorts.

Contact:

Blekinge Tekniska Högskola

[email protected]


Tony Gorschek

Tony Gorschek. Foto: Privat.

Det som styr ditt liv, och det du styr ditt liv med

Mjukvara syns i apparna du använder, datorer du skriver på och paddan du spelar på. Men 99% av mjukvaran ser du aldrig. Vattnet i din dusch flödar, vindkraftverket bidrar med fossilfri el, mjölken i din kyl är färsk. Allt tack vare mjukvara.

Mjukvara är dock som maskiner. Den behöver uppfinnas, byggas och senare underhållas och förbättras. Detta är en utmaning av två skäl. Volymen av mjukvara är gigantisk, och växer varje dag mer än något annat. Mjukvaran är dessutom osynlig för alla utom programvarutekniker – ingenjörerna som bygger systemen. Forskning inom programvaruteknik tar fram metoder och verktyg som gör mjukvan möjlig, nu och i framtiden.

Kontakt:

Blekinge Tekniska Högskola – Software Engineering Research Lab Sweden

[email protected]


Jesko Schulte

Du bryr dig om hållbarhet men varför ska företag göra det?

Motivation är nyckeln till all form av förändring. Omställningen av vårt samhälle till att bli hållbart är där vi behöver förändring allra mest. Produktutvecklande företag spelar en nyckelroll i denna omställning – det finns ju produkter överallt runt omkring oss! Men vad är då företagens motivation för att bry sig om hållbarhet, alltså miljömässiga och sociala aspekter? Jo, det visade sig faktiskt till stor del handla om smart riskhantering – att undvika hot och att ta tillvara på möjligheter. Till exempel avgör hur duktigt ett företag är på hållbarhet i allt högre grad om man drabbas av skandaler eller kan bygga ett starkt varumärke. Det spelar också en viktig roll för möjligheten att attrahera de duktigaste medarbetare och för att vara långsiktig konkurrenskraftig. Därför tittar jag i min forskning på hur vi kan använda riskhantering som ett verktyg för att göra motivationen för företag att engagera sig i hållbarhet tydligt – så att de kan leda resan mot ett hållbart samhälle.

Kontakt:

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för Strategisk Hållbar Utveckling

[email protected]