Emma Nehrenheim

FGP_Emma_Nehrenheim

Miljöteknik och vattenrening

Jag är forskare i miljöteknik. Min forskning handlar om robusta biologiska och fysiokemiska metoder för att rena vatten.

Vi söker efter energieffektiva och hållbara reningsmetoder för att rena vatten med multikomponentföroreningar. T ex studerar vi hur alger kan användas för att ta upp näringsämnen och spårämnen i avloppsvatten, rejektvatten och gödsel så att de inte påverkar sjöarna eller försvinner i atmosfären som aggressiva klimatgaser. Vår forskning är en kombination av experiment och modellering/simulering av de vattenrenande mekanismerna och systemen som helhet.

Kontaktuppgifter
Emma Nehrenheim
Mälardalens högskola
[email protected]

Lägg till en kommentar