Charlotta Turner

FGP2014-Lund-Charlotta-Turner-940px

Detektivarbete för en hållbar utveckling

Jag forskar om kemi för en hållbar utveckling vid Centrum för Analys och Syntes, Kemiska Institutionen på Lunds Universitet.

Min forskning handlar om kemi för en hållbar utveckling, till exempel som att använda trycksatt vatten och koldioxid i stället för giftiga och miljöbelastande organiska lösningsmedel. Kan vi ersätta aceton, hexan och kloroform med trycksatt koldioxid? Forskningen handlar också om att utvinna värdefulla kemiska ämnen ur restprodukter från skogs- och jordbruksindustri, t.ex. antioxidanter från bark, lökavfall och restmorötter. En central fråga handlar om att utveckla bättre kemiska analysmetoder för framtidens utmaningar inom hållbar utveckling. Hur kan vi mäta vilka ämnen och hur mycket av dessa som finns i restprodukterna? Kan vi utföra dessa processer med minimal miljöpåverkan?

Kontaktuppgifter:

Email: [email protected], Tel: 046-222 8125, 0706-222 752
Web: http://www.kilu.lu.se/cas/research/green-technology-group

 

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar