Charlotta Thunborg

FGP2014-Eskilstuna-Vasteras-Charlotta-Thunborg-940px

Förflyttningens ABC inom vården av personer med demenssjukdom

Charlotta Thunborg är adjunkt/doktorand i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Hon studerar förflyttningsrelaterat beteende hos personer med demenssjukdom och deras professionella vårdare. Hon undersöker vårdares upplevelse av förflyttningssituationer; utvecklar ett bedömningsinstrument för förflyttningssituationer samt utvärderar en individanpassad intervention för det förflyttningsrelaterade beteendet.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar