Charlotta Hellström

Charlotta Hellström. Foto: Mälardalens högskola.

Datorspelade ungdomar och deras hälsa

Det finns ofta motsägande åsikter om huruvida datorspelande är skadligt för ungdomar eller inte. Föräldrar och skolpersonal berättar om skadliga effekter och negativ hälsopåverkan, medan speldistributörer kastar ljus på de positiva aspekterna av och inom spelandet. Men lyssnar någon egentligen på hur ungdomarna tycker att spelandet påverkar deras hälsa?

Min forskning handlar om ungas spelvanor kopplat till hälsa. Utifrån 8 000 enkätsvar från unga i åldrarna 12-18 år har jag kunnat se mönster över hur spelande påverkar ungdomar och deras hälsa.

Kontakt:

Mälardalens högskola, lektor i folkhälsovetenskap.

Mer om mig.

[email protected]


Lägg till en kommentar