Charlotta Carlström

FGP2014-Malmo-Charlotta-Carlstrom-940px

Sexualitet, njutning och makt – BDSM-utövande som exempel

Jag är doktorand och forskar om sexualitet, normer och identitet på Institutionen för socialt arbete.

Att försöka förstå människor och människors (sexuella) handlingar och aktiviteter trots att de kan uppfattas som avvikande och konstiga är viktigt för mig i min forskning. Jag skriver den första avhandlingen i Sverige om det som kallas för BDSM. BDSM är en förkortning som står för bondage, disciplin och dominans/undergivelse samt sadomasochism. Det kan enkelt förklaras som aktiviteter som, oftast, är sexuella där människor hittar gemensam njutning genom maktutbyten och/eller smärta där kommunikation, ömsesidig njutning och samtycke är ytterst centrala.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.mah.se/socialtarbete

Högupplöst foto


Lägg till en kommentar