Cecilia Solér

Varför är det så svårt att konsumera hållbart/miljövänligt?

Jag forskar och undervisar om hållbar konsumtion och hållbar marknadsföring vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Min forskning handlar om varför det är så svårt att konsumera hållbart inom ramen för vår konsumtionskultur där varor och tjänster marknadsförs som en viktig del av vår identitet och konsumtion av nya varianter av produkter ses som en del av ett lyckligt liv. Hållbar konsumtion innebär att konsumera på ett energi- och resurssnålt sätt, men också på ett sätt där människors lika värde respekteras i form av skälig lön och rättvis fördelning av resurser. Mitt tävlingsbidrag handlar om denna paradox och hur vi kan ta oss ur denna motsättning.

Kontaktuppgifter
E-post: [email protected]
Webbplats: http://fek.handels.gu.se/kontakt/medarbetare/cecilia_sol%C3%A9r/


Lägg till en kommentar