Carl Magnus Olsson

Carl Magnus Olsson, FGP 2015
Foto: Malin Palm

Teknikern som tolkar känslor

Jag forskar om uppkopplade och smarta ting i vardagslivet. Min forskning rör design av teknik vi använder i vardagslivet.

Teknik som anpassar sitt beteende efter var vi är, vad vi gör, samt efter människor och ting som finns runt oss, dvs så kallad kontextmedveten teknik. Just nu är mitt fokus på möjligheterna att använda insamlad data från vårt vardagsliv för att förstå komplexa känslor såsom stress, glädje och frustration. Sådan data kommer till exempel från hur vi använder våra mobiltelefoner, smarta klockor och armband. Detta eftersom de har sensorer som känner av allt från rörelse och position till puls, hjärtfrekvens och hudens reaktioner. Allt baserat på vårt nervsystem.

Med min forskning vill jag att framtidens teknik ska bättre anpassa sig till oss människor och våra behov, inte tvärt om som det är idag! Jag hoppas även testa gränserna för vad vi är villiga att dela med oss till andra. Är vi lika villiga att via sociala medier och vänlistor dela med oss av hur vi egentligen mår, som vi idag är av ambitiösa träningsrundor som loggats med appar som Runkeeper? Kommer människor som inte delar med sig av sina känslor riskera att tolkas som att dom döljer något?

Kontaktuppgifter
Carl Magnus Olsson
Datavetenskap
Forskningscentrum: Internet of Things and People Research Center
Malmö högskola
[email protected]

Webb: http://forskning.mah.se/id/ab2383

Pressbild 


Lägg till en kommentar