Carl Johan Berglund

Kan man läsa en text som inte längre finns?

Jag är civilingenjör i teknisk fysik, pastor i Equmeniakyrkan och forskar om exegetiska, bibelvetenskapliga metoder för att läsa gamla skrifter.

I antiken, när varje exemplar av en bok måste skrivas av med bläck och penna på papyrus eller pergament, hade man inte alltid råd att göra ett nytt exemplar när det man hade föll i bitar. Många av antikens skrifter finns därför inte bevarade ens i ett enda exemplar. Det gäller också Herakleons Johanneskommentar från slutet av 100-talet, som annars hade varit en oerhört spännande källa till hur Nya testamentet tolkades mindre än hundra år efter att det skrevs.

Femtio år senare kritiserade Origenes Herakleons tolkningar i sin egen kommentar till Johannesevangeliet. Men eftersom citattecknet inte var uppfunnet, blandade han ordagranna citat med referat där Herakleons ord blandas med nyare idéer. Efter noggrann analys börjar jag kunna skilja det ena från det andra – men kommer jag att kunna läsa en text som inte längre finns?

Se bidraget här:

 

Kontakt:

Uppsala universitet
Teologiska institutionen
Nya testamentets exegetik
[email protected]

http://katalog.uu.se/empinfo?id=N13-1619

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar