Carina Hallqvist

Foto: Rebecca Lindholm

Utökad nytta av vardagsteknik

I min forskning har jag använt mig av högteknologisk visualiseringsteknik men har kommit att mer och mer fokusera på ”vardagsteknik” som exempelvis mobiltelefoner.

Grundläggande är att använda traditionell teknik till större, roligare eller bättre saker än vad de från början var menade för. Det behöver inte alltid vara det dyraste eller häftigaste som fungerar bäst. Det lilla kan verka i det stora och jag funderar ständigt på hur tekniken kan påverka samhället och hur samhället påverkar tekniken. De här processerna tycker jag är jättespännande. Hur kan vi, genom att omvärdera teknik och sätta den i helt nya sammanhang, studera och förstå den och vad vi kan göra med dem för att finna ny eller alternativ nytta.

Kontaktuppgifter
 Carina Hallqvist
Högskolan i Borås
[email protected]

”Hon tar makten över tekniken” – Reportage om Carinas forskning

 


Lägg till en kommentar