Birgitta Kerstis

kerstis

Föräldraskap

Jag forskar om tidigt föräldraskap med fokus på mammors och pappors depressiva symtom.
Den mentala ohälsan hos en förälder påverkar inte bara individen själv utan också partnern och kanske viktigast av allt, barnet. Varför är det viktigt att identifiera både mammors och pappors mentala ohälsa?

Kontaktuppgifter
Birgitta Kerstis
Akademin för hälsa, vård och välfärd
Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik
[email protected]


Lägg till en kommentar