Anna Tornberg

Långa som vi – Jakten på hälsa hos stenålderns människor

WHO använder kroppslängd som ett hälsomått. Vår kroppslängd beror till 80% på genetik och 20% på miljö, främst näring och sjukdomsstatus. Genom att studera kroppslängder kan vi därför säga något om levnadsvillkor. Kroppslängden varierar stort i världen och är som allra högst där levnadsvillkoren är som bäst. Kroppslängderna har varierat genom historien.

Jag har forskat på om hälsan påverkades vid övergången till ett jordbrukssamhälle i senare delen av stenåldern och dess intensifiering ett par tusen år senare. Genom att studera tusentals år gamla skelett har jag mätt längden på lårbenen och gjort beräkningar på kroppslängd. Det jag kan se är att hälsan inte påverkades vid övergången till ett jordbrukssamhälle. Däremot ökade de manliga kroppslängderna drastiskt runt 2500-2300 f.v.t. vilket förmodligen berott både på en intensifiering av jordbruket och på påverkan i form av immigration, faktorer som har påverkat både hälsan och de genetiska förutsättningarna som styr kroppslängden.

Kontakt

Lunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
[email protected]
http://www.ark.lu.se/person/AnnaTornberg

Ladd ner pressbild här.


Lägg till en kommentar