Anita Pettersson

anita_WEBB

Därför är fosfor viktigt!

Anita vann Forskar Grand Prix 2016!

I min forskning vill jag ta till vara de resurser vi redan tagit ut, upparbetat och använt från jordens förråd.

För att få ett hållbart samhälle och säkra kommande generationers framtid måste vi minska vår användning av ny-utvunna råvaror och återanvända de material som finns i våra avfallsströmmar, så kallade sekundära råmaterial.

Kontaktuppgifter:
Högskolan i Borås
Resursåtervinning
[email protected]
www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/APE/

Ladda ner pressbild här


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Forskare förbereder sig för final i Forskar Grand Prix - Forskar Grand Prix |

    […] Borås vann Anita Pettersson med sitt bidrag om att återanvända de material som finns i våra avfallsströmmar. I Karlshamn […]

    Svara