Andreas Svensson

Kan statistiska modeller veta vad du gillar?

Min forskning handlar om att använda statistiska modeller för att få datorer att dra slutsatser och göra förutsägelser. Det kan handla om att känna igen din kompis på foton, att från förra veckans temperaturer förutsäga morgondagens väder eller att gissa om du kommer att gilla en ny låt. För en dator är musik och bilder bara långa tabeller med siffror. Datorer är oslagbara på att lagra siffror och att räkna men de har inte alls den medfödda mänskliga förmågan att kunna tolka, generalisera och hitta mönster. Genom att kombinera det klassiska ämnet statistik med datorns beräkningsförmåga kommer vi en bit på vägen: om datorn lär sig statistiska modeller (matematiska ekvationer) från uppmätta data (bilder, temperatur eller musik) kan modellerna användas för att dra slutsatser och göra förutsägelser. Här behövs min forskning så att vi vet hur vi ska programmera datorn, för att den ska kunna räkna på dessa avancerade statistiska modeller.

Se bidraget här!

 

Kontakt:

Uppsala universitet
Institutionen för informationsteknologi
[email protected]
http://katalog.uu.se/empinfo?id=N13-1386

Ladda ner pressbild här.

 


Lägg till en kommentar