Andreas Eckert

Andreas Eckert 940x570

Vad har lärare med matematikundervisning att göra?

Jag är doktorand i matematikdidaktik, det innebär i korthet att min specialitet är det som är specifikt för matematikundervisning i form av lärande och undervisning. Inom detta fält så är mitt intresse lärarens roll i undervisningen. Beroende på vad vi tänker oss att det innebär att kunna och lära sig matematik så blir lärarens roll och uppgift olika. Vad innebär det att ”lära ut”? Går det ens, eller bygger alla elever individuellt sin egen kunskap?

I min forskning så har jag valt att fokusera på kunnande som något aktivt snarare än individuella statiska kunskapsobjekt, att det handlar om att resonera, kommunicera och så vidare. Saker och tings betydelse, t.ex. vad vi menar med det matematiska begreppet slump, blir då snarare något som vi förhandlar fram gemensamt. Följden blir att en lektion beskrivs som en komplex interaktion mellan lärare och elever. Mitt mål är att undersöka och dela med mig av vad lärarens roll i ett sådant interaktionsperspektiv innebär. Välkomna in i min värld!

Kontaktuppgifter
Andreas Eckert
Linnéuniversitetet
[email protected]
http://lnu.se/personal/andreas.eckert


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Simon |

    Kul Andreas! Glömmer aldrig när du i sexan gav mattelärarinnan ett rött äpple. Margot hette hon om jag inte minns fel.

    Svara