Anders Wikström

 

Förnyelse och innovation

I dagens samhälle krävs kontinuerlig förnyelse och innovation, oavsett offentlig eller privat sektor. Mina forskningsområden ligger inom ledning och styrning av förnyelse och innovation där förutsättningar som krävs på individnivå för att nyttja den potential som finns är ett specifikt intresse. Dessa fortsättningar brukar kallas för innovationsklimat och är sedan lång tid beskrivet av forskare som essentiella för förnyelse och innovation i organisationer. Min forskning fokuserar på dessa förutsättningars dynamik över tid.

Min forskning har under de senaste 8 åren varit väldigt praktiknära och jag har följt över 200 organisationer med mätningar och analyser av deras förutsättningar för välmående, innovativa och produktiva medarbetare. Jag använder ofta både analogier och storytelling för att berätta om mina resultat.

Häng med på en resa genom förnyelsens årstider i organisationer och förstå hur dessa påverkar potentialen hos våra medarbetare.

Kontakt:

Anders Wikström

Innovationsforskare och universitetslektor vid akademin för innovation, design och teknik (IDT) vid Mälardalens universitet

[email protected]

Läs mer om min forskning


Lägg till en kommentar