Anders Persson

Anders persson2
Foto: Suss Wilén

Återvinning av syntetfibrer

Jag forskar om återvinning av syntetfibrer. Efterfrågan på textilfibrer ökar hela tiden. Inom 35 år förutspås en tredubbling av fiberförbrukningen.

Det kommer inte att gå att fylla den ökade efterfrågan med naturfiber. Snarare kommer andelen syntetfiber öka väsentligt. Idag återvinns knappt några textilfibrer. Av olika anledningar återvinns inte heller syntetfibrer som borde gå att smälta och forma till nya fibrer. Jag kommer att prata om utmaningen och ge förslag på vad vi kan göra åt det.

Kontaktuppgifter

Anders Persson
Högskolan i Borås
[email protected]

”Återvinning av polyester – framtidens lösning för textilbranschen” – Reportage om Anders forskning.


Lägg till en kommentar