Alexandra Krettek

Ökad kunskap motverkar utveckling av hjärtsjukdomar

De samhälls- och livsstilsförändringar vi ser globalt sker mest dramatiskt i låg- och medelinkomstländer. Människor flyttar i hög grad från landsbygden till storstäderna för att söka arbete och bättre levnadsvillkor. Detta leder till ett mer stillasittande liv och en kost som innehåller ökad mängd socker och fett. Dessa livsstilsförändringar leder till att hjärt-kärlsjukdomar ökar. Sådana sjukdomar är numera därför även en av de främsta dödsorsakerna i låg- och medelinkomstländer som Nepal. I Nepal ser vi även en ökning av riskfaktorer och en begränsad kunskap hos befolkningen vad gäller dessa sjukdomar.

Grunden för hjärt-kärlsjukdomar läggs i tidig ålder och sjukdomen behöver många år för att utvecklas och bli synlig. Även barn är därmed i riskzonen och föräldrarna får en viktig roll. Att via föräldrarna stödja barnen i en hälsosam livsstil är ett första steg att främja hälsa och förhindra ohälsa i form av framtida hjärt-kärlsjukdomar.

Delar av min forskning handlar därför om att utveckla, genomföra och utvärdera en hälsoutbildningsinsats för hjärt-kärl hälsa och fysisk aktivitet i Nepal. Denna utbildning är riktad till mödrar med barn i åldrarna 1-7 år. Trots stora kulturella och ekonomiska skillnader mellan länderna kan resultaten även överföras till Sverige, t ex till olika migrantgrupper. Hälsoutbildningen från Nepal kan därmed utprovas även i Sverige.

Jag är professor i folkhälsovetenskap och docent i kardiovaskulär prevention. De senaste 10 åren har min forskning fokuserat på området global hälsa.

Kontakt:

Högskolan i Skövde
Institutionen för hälsa och lärande 
[email protected]
http://www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/alexandra_krettek/

Ladda ner pressbild här.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Lu Ejvegård |

    Getting to”the heart of the matter” is the quest of researchers all over the world. Alexandra Krettet crosses borders in her studies and teachings of the heart and the prevention of afflictions to the body’s most vital organ.

    Svara